’’

BT - - SPORTEN - Stå­le Sol­bak­ken

Hvis du vil ha­ve god og off en­siv fod­bold, må du tå­le en per­son­lig fejl el­ler to. Det var rig­tig dy­re fejl. Hvis vi spil­ler dår­ligt og ik­ke fi gh­ter, er det i or­den, men den pi­be­kon­cert hø­rer in­gen ste­der hjem­me

Men at Stå­le Sol­bak­ken men­te sin ver­ba­le ski­de­bal­le til fan­se­ne, blev ik­ke ser­ve­ret med et smil.

» Det ( AaBs pau­se­fø­ring, red.) var en me­get uret­fær­dig fø­ring. Hvis du vil ha­ve god og off en­siv fod­bold, må du tå­le en per­son­lig fejl el­ler to. Det var rig­tig dy­re fejl. Hvis vi spil­ler dår­ligt og ik­ke fi gh­ter, er det i or­den, men den pi­be­kon­cert hø­rer in­gen ste­der hjem­me, « si­ger han og lan­ger ud eft er de fans, som gjor­de det sam­me mod Step­han Andersen.

Må­l­man­den var in­di­rek­te skyld i, at AaB score­de sit før­ste mål i Te­lia Par­ken i 1.870 da­ge, da han upres­set tab­te et ind­læg, som Tho­mas Ene­vold­sen sat­te ind. Og alt­så blev straff et for det af fan­se­ne med pi­be­ly­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.