AF PÅ STÅ­LE

BT - - SPORTEN -

MMAANNDDAAGG 1 144. S. ESPETPETMEBMEBR E2R01 25015

PÅ SPID­SEN Har FC København over­stå­et sæ­so­nens startvan­ske­lig­he­der med sej­ren over AaB? Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

Den net­op over­stå­e­de Vær­ste ( uden sejr i seks kam­pe) 6/ 4- 2008: ( h) FCM 0- 2 9/ 4- 2008: ( h) EfB 0- 1 ( po­kal) 13/ 4- 2008: ( u) OB 0- 0 16/ 4- 2008: ( u) EfB) 2- 2 ( po­kal) 19/ 4- 2008: ( u) Randers 1- 2 24/ 8- 2008: ( u) AGF 1- 1

Det bli­ver vi klogere på al­le­re­de ons­dag, når Randers gæ­ster ho­ved­sta­den. Men der var kla­re frem­skridt at spo­re mod AaB – bå­de på ba­nen og på træ­ner­bæn­ken. Stå­le Sol­bak­ken tog nog­le mær­ke­li­ge – og i fl ere til­fæl­de me­get de­fen­si­ve – be­slut­nin­ger i lø­bet af au­gust. Be­slut­nin­ger, der ko­ste­de po­int. FCK trak sig fl ere gan­ge tilbage og over­lod ini­ti­a­ti­vet til mod­stan­de­ren, når hol­det kom for­an. Det var et svag­heds­tegn fra bå­de hol­det og Sol­bak­ken. I går ske­te det ik­ke. FCK blev ved med at kø­re på – og det gav ge­vinst.

( uden sejr i fem kam­pe) 6/ 8- 2015: ( h) Jablo­nec 2- 3 EL 9/ 8- 2015: ( h) FCN 1- 1 14/ 8- 2015: ( u) FCM 0- 0 23/ 8- 2015: ( h) AGF 2- 2 30/ 8- 2015: ( u) OB 0- 1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.