OVEN­PÅ IGEN

U21- eu­ro­pa­meste­ren Mi­ka­el Is­hak la­ve­de sæ­so­nens før­ste mål, da Randers FC be­sej­re­de Sønderjyske 1- 0

BT - - SPORTEN -

sæ­so­nens før­ste par må­ne­der af en drilsk ska­de i bag­lå­ret.

» Det var en stor op­le­vel­se, da jeg i som­mer var med til at vin­de guld for Sve­ri­ge ved U21- EM. Men set i baks­pej­let tæ­re­de tur­ne­rin­gen bå­de på mi­ne fy­si­ske og psy­ki­ske res­sour­cer. Og­så selv­om jeg i Tjek­ki­et kun fi k mini­mal spil­le­tid. Da jeg kom hjem fra slut­run­den, var jeg slidt. Det var fi nt, at Randers gav mig en ek­stra uges fe­rie. Men det er alt­så først nu, at jeg fø­ler mig oven­på igen, « sag­de Mi­ka­el Is­hak, der med 11 fuld­træff ere blev sin klubs Su­per­liga- top­sco­rer i sid­ste sæ­son.

Greb chan­cen

» Jeg hå­ber, jeg i den­ne la­ver mindst li­ge så man­ge mål. Hel­dig­vis er jeg igen ska­des­fri. Så det teg­ner lyst, « sag­de Mi­ka­el Is­hak.

Han blev eft er kam­pen rost af ch­eft ræ­ner Co­lin Todd.

» Det var dej­ligt at se ham tilbage i

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015

PÅ SPID­SEN

HAR RANDERS SU­PER­LIGA­ENS BED­STE AN­GREBS­DUO I IS­HAK OG LUND­BERG?

Mi­ka­el Is­hak lod fø­lel­ser­ne få frit løb, da det en­de­lig lyk­ke­des sven­ske­ren fra Randers at få

hul på må­l­byl­den. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.