Randers- chef hjalp AGF på spo­ret af Ho­bro- brøler

BT - - SPORTEN - HÅNDS­RÆK­NING Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Det var Randers FCs for­ret­nings­fø­rer, Lars W. Knud­sen, der gjor­de AGF op­mærk­som på, at Ho­bro IK hav­de be­nyt­tet den ma­li­ne­si­ske ba­ck Ada­ma Tam­bou­ra ulov­ligt i fre­da­gens Su­per­liga- kamp.

» AGFs di­rek­tør ( Ja­cob Ni­el­sen, red.) er skarp. Han må åben­bart ha­ve haft på for­nem­mel­sen, at no­get kun­ne væ­re galt. Der­for kon­tak­te­de han mig for at tjek­ke, om vi hav­de sendt Tam­bou­ras spil­ler­cer­ti­fi kat vi­de­re til Ho­bro, Det kun­ne jeg hver­ken be- el­ler afk ræft e. Fak­tisk vid­ste jeg det ik­ke. Jeg send­te ham i ste­det vi­de­re til Lars W. Knud­sen, der hos os er an­svar­lig for sa­ger af den­ne art, og så stod det klart, at AGF hav­de en op­lys­ning, de kun­ne kø­re vi­de­re med, « si­ger Randers FCs sport­s­chef, Pe­ter Chri­sti­an­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.