Vi­borg sæn­ket i slut­fa­sen

BT - - SPORTEN -

Vi­borg FF har det tra­di­tio­nelt svært mod FC Nordsjælland, og gårs­da­gens su­per­liga- kamp var in­gen und­ta­gel­se. På et ho­ved­stød­mål i næst­sid­ste mi­nut af den bra­si­li­an­ske an­gri­ber Bru­nin­ho tab­te jy­der­ne 0- 1, og der­med er det 10 år si­den, de se­ne­st be­sej­re­de FCN.

Bå­de Vi­borg FF og FC Nordsjælland kun­ne ha­ve sco­ret i før­ste halv­leg. Blandt an­det hav­de hjem­me­hol­dets nye kro­a­ti­ske an­gri­ber, An­te Ru­kavi­na, et af­slut­nings­for­søg på ho­ved­stød, som FCN- må­l­mand David Jen­sen red­de­de fl ot, mens FCNs slo­vaki­ske midt­ba­ne­spil­ler, Sta­nislav Lo­bot­ka, skød over tæt for­an mål.

Eft er pau­sen sat­te FCN sig på spil­let mod et Vi­borg­mand­skab, der off en­sivt vi­ste store mang­ler på kva­li­tet. Der kun­ne der­for in­tet ind­ven­des mod, at gæ­ster­ne med den se­ne scor­ing trak sig sej­r­rigt ud af op­gø­ret.

I øv­rigt var in­gen af hol­de­ne i stær­ke­ste op­stil­ling. Vi­borg var uden an­kel­ska­de­de Jep­pe Grøn­ning. FCN måt­te und­væ­re ka­ran­tæ­ne­ram­te Ra­mon Rod­ri­gu­es og ska­de­de David Mo­berg Karls­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.