Ho­bro- sejr i fa­re eft er brøler

BT - - SPORTEN -

3.350 til­sku­e­re på DS Are­na så fre­dag hjem­me­hol­det Ho­bro vin­de 2- 1 over AGF og der­med sik­re sig sæ­so­nens blot an­den sejr. Ho­bros ind­skift ede Martin Mik­kel­sen blev kam­pens helt, da han to mi­nut­ter før den or­di­næ­re spil­le­tids op­hør blev spil­let fri og iskoldt send­te bol­den i net­ma­sker­ne til 2- 1.

Ju­bel blev dog lør­dag vendt til ærg­rel­se i Ho­bro, da det kom frem, at klub­ben ik­ke hav­de or­den i spil­le­til­la­del­sen til den ny­an­kom­ne Ada­ma Tam­bou­ra. Der­med ty der alt på, at Ho­bro vil bli­ve ta­ber­dømt i kam­pen, mens AGF hø­ster de tre po­int.

» Jeg tror, vi har en dår­lig sag. Vi for­ven­ter nok, at vi ta­ber kam­pen. Det er ra­rest, at sej­re­ne kom­mer på ba­nen, men reg­ler­ne skal selv­føl­ge­lig over­hol­des, « si­ger klub­bens for­mand, Ste­en Juuls­gaard.

Han af­vi­ser, at der skal rul­le ho­ve­d­er i Ho­bro, men sa­gen får sta­dig den kon­se­kvens, at Ho­bro vil be­gyn­de at dob­beltjek­ke al­le op­lys­nin­ger ved nyind­køb. Sa­gen be­hand­les i DBU og ven­tes en­de­ligt af­gjort i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.