In­tens topkamp uden mål

BT - - SPORTEN -

Det ke­de­li­ge eft er­år­s­vejr hav­de ad­va­ret om, at søn­dag aft en må­ske ik­ke vil­le bli­ve en af de mest spæn­den­de no­gen­sin­de på Brøndby Sta­dion.

Det blev det hel­ler ik­ke, selv­om in­ten­si­te­ten var høj i op­gø­ret mel­lem to af liga­ens mest formstær­ke hold.

Beg­ge træ­ne­re hav­de ka­stet tun­ge off en­si­ve es­ser i spil. Hos FC Midtjylland var Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen og Martin Pu­sic for før­ste gang i star­top­stil­lin­gen sam­ti­dig, men det kom der ik­ke me­get ud af. På nær to store chan­cer i de sid­ste mi­nut­ter af før­ste halv­leg til Pu­sic, var det nær­mest som om, de to gjor­de hin­an­den ufar­li­ge.

Brøndby hav­de omvendt Te­emu Puk­ki og Ron­nie Schwartz på top­pen, men hel­ler ik­ke de hav­de mål i støv­ler­ne. Helt så trist som den sør­ge­li­ge sep­tem­ber- regn, var det dog ik­ke. Bå­de langskud og til­fæl­dig­he­der fi k med mel­lem­rum pul­sen op. Blandt an­det ram­te Magnus Eriks­son over­lig­ge­ren på et fi nt for­søg, men det blev ved 0- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.