FCK over­vandt stærk AaB- start

BT - - SPORTEN -

633 mi­nut­ter el­ler 1.870 da­ge. Så læn­ge skul­le der gå, in­den AaB fi k FC Kø­ben­havns net­ma­sker til at blaf­re i Te­lia Par­ken. Men så la­ve­de aal­bor­gen­ser­ne til gen­gæld og­så to af slagsen. Al­li­ge­vel måt­te de rej­se hjem fra ho­ved­sta­den med ne­der­lag num­mer 12 i de se­ne­ste 13 kam­pe, da FC København sej­re­de med 4- 2.

Lars Søn­der­gaards trop­per kom for­an eft er 10 mi­nut­ter ved Tho­mas Ene­vold­sen, da må­l­mand Step­han Andersen tab­te et ind­læg ned på sin støv­le, og bol­den sprang ud til AaBe­ren. FC København fi k dog ud­lig­net ved An­dreas Cor­ne­li­us, men AaB for­dob­le­de må­lt­o­ta­len kort før pau­sen, da an­gri­be­ren Lukas Spal­vis score­de fl ot.

Stå­le Sol­bak­ken må ha­ve talt dun­der i pau­sen. I hvert fald ske­te der no­get dra­stisk i pau­sen, for FC København kør­te gæ­ster­ne over i an­den halv­leg og score­de tre gan­ge ved Kas­per Kusk, Ni­co­lai Jør­gen­sen og et selvmål, som Tho­mas Dela­ney frem­pro­vo­ke­re­de.

Sej­ren var FC Kø­ben­havns før­ste i fem Su­per­liga- kam­pe og sæ­so­nens før­ste på hjem­me­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.