Randers sæn­ke­de Sønderjyske

BT - - SPORTEN -

Så lyk­ke­des det for den sven­ske an­gri­ber Mi­ka­el Is­hak at sco­re sit før­ste mål i den­ne sæ­son. Det var nok for Randers FC til at vin­de 1- 0 over Sønderjyske, der her­med blev pas­se­ret af kronjy­der­ne på Su­per­liga­ens an­den­plads.

Regn og blæst gjor­de spil­for­hol­de­ne på Au­toC Park Randers van­ske­li­ge og be­tød, at spil­let i før­ste halv­leg var alt an­det end kønt.

I den­ne pe­ri­o­de af kam­pen var hjem­me­hol­det spilsty - ren­de og hav­de i Mi­ka­el Is­haks ho­ved­stød for­bi mål det stør­ste scor­ings­til­bud et par mi­nut­ter før pau­sen.

Her var det store sam­ta­le­em­ne dom­mer Mi­cha­el Jo­han­sens ud­vis­ning af Søn­derjyskes midt­ba­ne­spil­ler Ada­ma Gu­ira. Al­le var dog eni­ge om, at den var kor­rekt, eft er­som han be­gik to ad­var­sels­gi­ven­de for­se­el­ser.

I an­den halv­leg for­søg­te Sønderjyske med en de­fen­siv tak­tik at spil­le et po­int i hus via et må­l­løst re­sul­tat. Men den plan øde­lag­de Mi­ka­el Is­hak, da han i det 71. mi­nut ka­no­ne­re­de bol­den i net­ma­sker­ne tæt for­an mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.