’’

BT - - SPORTEN - Ab­di Hakin Ulad

Når min drøm var at kom­me un­der 1.02, kan jeg ik­ke væ­re til­freds

Kam­pen mel­lem sid­ste års dan­ske me­ster, Thi­js Ni­jhu­is, Hen­rik Them og Jes­per Faurs­chou blev en tak­tisk af­fæ­re med den spurt­stær­ke Thi­js Ni­jhu­is som sølvvin­der i 1.05,11 to se­kun­der for­an Hen­rik Them og seks for­an den ny­bag­te far til tvil­lin­ger, Jes­per Faurs­chou.

For den born­holm­ske pi­ge An­na Holm Bau­mei­ster var DM- gul­det spe­ci­elt. For 25 år si­den vandt hen­des far, Hen­rik Jør­gen­sen, det før­ste dan­ske mester­skab på halv­ma­ra­ton.

» Den sad li­ge i øjet og har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.