De ke­ny­an­ske lø­be­re stjal showet i København

BT - - SPORTEN - KE­NY­ANSK DO­MI­NANS Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

Be­dan Ka­roki Mu­chi­ri , som de se­ne­ste ni år har haft ba­se i Tokyo, er al­drig ble­vet slå­et på halv­ma­ra­ton.

I sit fj er­de løb på den godt 21 ki­lo­me­ter lange di­stan­ce vandt den 25- åri­ge ke­ny­a­ner sin fj er­de sejr i per­son­lig re­kord 59.14.

» Var jeg ble­vet pres­set, hav­de jeg lø­bet un­der 59 mi­nut­ter, « lød det over­sku­d­ag­ti­ge svar fra den su­veræ­ne vin­der af Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon.

Vin­den ge­ne­re­de lidt, men vej­ret var slet ik­ke dår­ligt. Tak til pu­bli­kum, som gav os stor op­bak­ning på he­le ru­ten, « sag­de Mu­chi­ri.

Den ele­gant lø­ben­de ke­ny­a­ner blev num­mer fi re på 10.000 me­ter ved VM i sid­ste må­ned i Bei­jing og sat­ser og­så på det lange ba­ne­løb næ­ste år i Rio de Ja­neiro. Må­let i OL i Tokyo i 2020 bli­ver på ma­ra­ton.

En magt­de­mon­stra­tion

Ke­nya stjal showet i de kø­ben­havn­ske ga­der med lø­be­re på de ni før­ste plad­ser og fi re mand un­der de magi­ske 60 mi­nut­ter. En kom­plet magt­de­mon­sta­tion.

De im­po­ne­ren­de ti­der sæt­tes i re­lief af vin­den og reg­nen, som fl ere ste­der pi­ske­de lø­ber­ne i an­sig­tet.

Be­dan Ka­roki Mu­chi­ri var kun syv se­kun­der fra lands­man­den Geoff rey Kipsang Kamwor­ors vin­der­tid i sid­ste års VM, hvor fem mand kom un­der 60 mi­nut­ter.

København har for al­vor pla­ce­ret sig på ver­dens­kor­tet som ar­ran­gør af ga­de­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.