Axel­sen ta­ber gy­ser­fi na­le

BT - - SPORTEN -

Vik­tor Axel­sen spil­le­de frem­ra­gen­de mod den tid­li­ge­re ver­den­set­ter Lin Dan i fi na­len i Su­per Se­ri­es­tur­ne­rin­gen Ja­pan Open, men måt­te se sig be­sej­ret i tre sæt 19- 21, 21- 16, 19- 21, eft er en gy­ser­af­slut­ning . Eft er at de to hav­de ta­get et sæt hver, var den 21- åri­ge dan­sker helt su­veræn i før­ste halv­del af tred­je sæt. Han sam­le­de al­le bol­de op til stor fru­stra­tion for Lin Dan. Midt­vejs i sæt­tet var Axel­sen for­an he­le 11- 3, men der­fra spil­le­de Lin Dan sig tilbage i kam­pen. Ki­ne­se­ren vi­ste nu, hvor­for han har væ­ret den do­mi­ne­ren­de skik­kel­se i sporten det se­ne­ste år­ti, mens Axel­sen mang­le­de tem­po og så nervøs ud. De fulg­te hin­an­den frem til 19- 19, men der­fra måt­te en skuff et Axel­sen san­de, at Lin Dan vandt sæt­tet og der­med tur­ne­rin­gen .

Til gen­gæld vandt mixed­doub­len Joachim Fi­s­cher og Chri­stin­na Pe­der­sen fi na­len over ver­dens­me­stre­ne Zhao Yun­lei og Zhang Nan fra Ki­na med 17- 21, 21- 18 og 2321.

Sam­men med Ka­mil­la Ryt­ter Juhl spil­le­de Chri­stin­na Pe­der­sen og­så fi na­le i da­medoub­le, men dan­sker­ne var chan­ce­lø­se mod ki­ne­ser­ne Zhao Yun­lei og Zhong Qi­anxin, der vandt med 21- 12, 21- 16. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.