Ny­kø­bing fi k og­så po­int mod Vi­borg

BT - - SPORTEN -

Am­bi­tio­nen hos Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bold er ik­ke at ryk­ke ud af Boxer Da­me­liga­en. Men at døm­me ud fra spil­let i de to før­ste kam­pe kan fal­strin­ger­ne me­get snart opju­ste­re den mål­sæt­ning. Tirs­dag blev det 29- 29 hjem­me mod Sil­ke­borg- Vo­el, og i går blev det på­ny 29- 29. Den­ne gang på ude­ba­ne mod den mest suc­ces­ri­ge dan­ske klub på kvin­desi­den i ny­e­re tid, Vi­borg HK.

In­den den­ne sæ­son har Ny­kø­bing Fal­ster få­et til­gang af Kri­sti­na Kri­sti­an­sen fra Team Tvis Holste­bro og Met­te Grav­holt fra Vi­borg HK, og det har be­ty­det et gan­ske kraft igt løft i ni­veau­et.

I kam­pen mod Vi­borg var det gæ­ster­ne, der kom bedst fra start, men Vi­borg fi k kon­takt ved 10- 10, og ved pau­sen før­te vi­bor­gen­ser­ne med 1713.

Der­eft er skul­le man må­ske tro, at Vi­borg ba­re kør­te sej­ren hjem. Men ude­hol­det hav­de an­dre pla­ner.

Gæ­ster­ne fi k bar­be­ret Vi­borgs for­spring ned fra fi re til et mål, og mod slut­nin­gen af kam­pen kom Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bold end­da for­an .

Det lyk­ke­des dog for Vi­borgs Ann Gre­te Nørgaard at ud­lig­ne med en scor­ing hos gæ­ster­nes må­l­vog­ter, Met­te Iversen . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.