Eta­pe­sejr til De­gen­kolb – Fa­bio Aru vandt Vu­el­ta­en

BT - - SPORTEN - I SID­STE ØJE­BLIK To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk Fa­bio Aru. Fo­to: AFP

På sid­ste eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña lyk­ke­des det en­de­lig for Gi­ant- Alpe­cins sprin­ter, Jo­hn De­gen­kolb, at få den eta­pe­sejr, som ty­ske­ren har jag­tet he­le lø­bet.

Eta­pen slut­te­de i Madrid, og den blev af­gjort i en mas­ses­purt. Her åb­ne­de Jo­hn De­gen­kolb spur­ten tid­ligt, men han holdt he­le vej­en hjem. Den 26- åri­ge ty­sker vandt for­an hol­læn­de­ren Dan­ny van Pop­pel ( Trek Fa­ctory) og luxem­bour­ge­ren Je­anPi­er­re Druck­er ( BMC).

Fel­tet kom sam­let til mål i Madrid, og det ske­te ef­ter det ob­liga­to­ri­ske ud­brud på rund­stræk­nin­gen i den span­ske ho­ved­stad. Ud­brud­det be­stod den­ne gang af seks mand. Og li­ge så ob­liga­to­risk blev ud­brud­det ind­hen­tet på sid­ste om­gang, hvor­ef­ter det alt­så slut­te­de med mas­ses­purt.

Flot sæ­son

Sam­let set blev Vu­el­ta’en vun­det af ita­li­e­ne­ren Fa­bio Aru ( Team Asta­na), som lør­dag fravri­ste­de hol­land­ske Tom Du­moulin ( Gi­ant- Alpe­cin) den rø­de fø­rer­trø­je. Der­med har det væ­ret en me­get flot sæ­son for Aru, som tid­li­ge­re i år blev num­mer to i Giro d’Ita­lia.

» Aru står med sej­ren, men det var en hold­præ­sta­tion. Vi for­be­red­te tak­tik­ken per­fekt. Det så nemt ud, men vir­ke­lig­he­den var, at det var me­get svært. Men det vi­ser, at man kun kan vin­de, hvis man har et godt hold i ryg­gen, « sag­de sport­s­lig an­svar­lig for Team Asta­na, Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, ef­ter at Aru var kom­met i fø­rer­trøj­en.

Stor op­mun­tring

Span­ske Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( Team Ka­tusha) blev sam­let num­mer to, mens Tin­koff- Saxo fik en tri­umf ved, at Ra­fal Ma­j­ka slut­te­de som num­mer tre.

» Det er en stor op­mun­tring, for vi blev ved med at kæm­pe for det. Det var en hold­præ­sta­tion. Jeg er sta­dig ung, så jeg kan se lyst på frem­ti­den. Nu ser jeg frem til VM, hvor jeg skal hjæl­pe Mi­chal Kwi­at­kowski, « sag­de Ra­fal Ma­j­ka.

Jo­aquim Rod­ri­gu­ez vandt po­int­trøj­en, span­ske Omar Frei­le ( Ca­ja Ru­ral- Se­gu­ros RGA) vandt bjerg­kon­kur­ren­cen, mens Team Mo­vistar vandt hold­kon­kur­ren­cen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.