Wass score­de i spansk fi asko

BT - - SPORTEN - BIT­TERT NE­DER­LAG Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Dan­ske Da­ni­el Wass score­de sit før­ste mål for Cel­ta Vi­go, der med en mand i over­tal skuff en­de måt­te nø­jes med uaf­gjort mod op­ryk­ker­klub­ben Las Pal­mas.

Mi­cha­el Kro­hn De­hli skift ede i som­mer den span­ske mid­ter­klub Cel­ta Vi­go ud med top­klub­ben Se­vil­la, hvil­ket gav plads til en an­den dan­sker i Cel­ta Vi­gos trup.

Den nup­pe­de Da­ni­el Wass lyn­hur­tigt. Han hav­de få­et nok eft er fi re år i fran­ske Evi­an og skift ede der­for kil­de­vand­s­klub­ben ud med den span­ske sol­kyst.

Det skift e har væ­ret for­nuf­tigt.

e før­ste tre kam­pe har al­le gi­vet spil­le­tid fra start hos Cel­ta Vi­go, der in­den da­gens fi asko hav­de hø­stet seks po­int i sæ­so­nens før­ste to kam­pe.

I tred­je run­de kom den lil­le op­ryk­ker­klub Las Pal­mas på be­søg, og da Gran Ca­na­ri­a­hol­det fi k rødt kort eft er 11 mi­nut­ter var en før­ste­plads i La Liga ik­ke langt væk.

End­nu tæt­te­re sy­nes den, da Fa­bi­an Orel­la­na score­de på straff es­park og Da­ni­el Wass si­den prik­ke­de bol­den i mål til 2- 0.

Slø­set af­slut­ning

Men på en slø­set an­den halv­leg fi k Las Pal­mas først re­du­ce­ret og et kvar­ter før tid ud­lig­net til 3- 3.

Da dom­me­ren fl øjte­de af, kun­ne Cel­ta Vi­go- spil­ler­ne der­med græm­me sig ge­val­digt over en for­spildt mu­lig­hed for en spansk før­ste­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.