LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

FIN­LAND VEIKKAUS LIGA, KLOK­KEN 17: 30 KOTKAN FÅR PO­INT I KAM­PEN DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 30 OB FÅR PO­INT I KAM­PEN

Lør­dag var der en sjæl­den dob­belt ja­ck­pot på Tips13 med he­le 1,2 mil­li­on kro­ner i pulj­en til spil­ler­ne, hvil­ket alt­så gav mu­lig­hed for en kupon med se­ri­øst store præ­mi­er.

Så­dan gik det dog langt fra. De fl este stor­fa­vo­rit­ter ind­fri­e­de nem­lig for­vent­nin­ger­ne, og der­for var der he­le 38 tip­pe­re, som hav­de for­ud­set de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn - hvil­ket alt­så gav 32.207 kro­ner pr. tip­per.

Det var og­så i den­ne we­e­kend, at det tra­di­tions­ri­ge DM i Tips blev skudt i gang, og her kun­ne he­le 13 af tip­per­ne læg­ge fra land med 13 rig­ti­ge, hvil­ket må si­ges at væ­re me­get im­po­ne­ren­de.

I spid­sen af kon­kur­ren­cen lig­ger Vagn- Åge Si­mon­sen, men det er som nævnt me­get tæt i top­pen, så in­tet er af­gjort med syv uger tilbage af kon­kur­ren­cen. I klub­kon­kur­ren­cen er det ’ Fal­kens de 5’, der er i spid­sen eft er den før­ste uge.

SVE­RI­GE ALLS­VENSKAN, KLOK­KEN 19: 00 HALMSTAD FÅR PO­INT I KAM­PEN

Arsenals sejr over Sto­ke be­tød, at he­le 38 tip­pe­re ram­te de 13 tegn. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.