1,62

BT - - SPORTEN -

Nok er gæ­ster­ne fra RoPS sta­dig med i den fi nske guld­du­el, men en ty nd trup og svin­gen­de form har sendt hol­det ag­ter­ud. Man har sta­dig sam­me an­tal po­int som HJK på før­ste­plad­sen, men man har spil­let to kam­pe me­re end ho­ved­stads­klub­ben og er i sløj form med blot én sejr i de sid­ste ni liga­kam­pe. Kotkan kæm­per for li­vet i bun­den af ræk­ken og har hen­tet 10 po­int i de sid­ste fem kam­pe, så det vir­ker umid­del­bart ik­ke lo­gisk at det mest forms­va­ge af de to mand­ska­ber skal væ­re kla­re fa­vo­rit­ter, end­da på frem­med græs.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.