1,80

BT - - SPORTEN -

Es­b­jerg har hen­tet po­int i de tre kam­pe un­der Mi­cha­el Pe­der­sen og Lars Lun­gi, men al­li­ge­vel er det svært at se, at de skal væ­re så store fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. OB fi k brudt de­res min­dre kri­se med sej­ren over FC København, hvor Kent Ni­el­sen en­de­lig brag­te Las­se Ni­el­sen, hvil­ket i den grad er po­si­tivt for OB de­fen­sivt. Es­b­jerg hen­te­de godt nok po­int se­ne­st i Aar­hus, men godt spil­le­de man ik­ke og red­de­de re­elt set kun et po­int på, at Kim Aa­be­chs mål blev fejl­ag­tigt an­nul­le­ret. Alt an­det li­ge skal der væ­re glim­ren­de vær­di på, at OB hen­ter po­int hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.