2,80

BT - - SPORTEN -

Selv med ot­te spil­ler­un­der igen lig­ner Häck­en et hold, der ik­ke er vold­somt mo­ti­ve­re­de til de sid­ste par må­ne­ders kam­pe i Alls­venskan. Hol­det har 18 po­int op til de eu­ro­pæ­i­ske plad­ser og 10 po­int ned til nedryk­nings­zo­nen, så det er en uhørt stor fa­vo­rit­vær­dig­hed, de har få­et på­kli­stret i aft en mod Halmstad. Man mang­ler til­med for­svar­spro­fi len Jas­min Su­dic, som man har måt­te und­væ­re syv gan­ge i den­ne sæ­son med po­int­tab i de seks. Halmstad har set klart bed­re ud eft er som­mer­fe­ri­en, så X2- ud­fal­det skal prø­ves til fyr­ste­lig be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.