Hvor­dan ser det ud på den yder­ste høj­re­fl øj?

BT - - DEBAT -

DR2 føl­ger på nært hold na­tio­na­list­par­ti­et Dan­sker­nes Par­ti, der kæm­per for at kom­me på stem­me­sed­len til næ­ste fol­ke­tings­valg. Man føl­ger par­tiets mø­der med al­li­an­ce­part­ne­re fra den ek­stre­me høj­re­fl øj i Eu­ro­pa og er med bag kulis­sen på Fol­ke­mø­det på Born­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.