Kan Løk­ke le­de Dan­mark?

BT - - DEBAT -

Løk­ke har op­stil­let fi re pej­le­mær­ker, der er så tømt for am­bi­tio­ner, at ba­re en må­neds øko­no­misk vækst vil fø­re ham i mål. (...) Når vi til­la­der os at rej­se spørgs­må­let, om Løk­ke kan le­de DK, er det ik­ke ud fra mang­len­de tro på hans po­li­ti­ske ev­ner. (...) Løk­kes hid­ti­di­ge hånd­te­ring af fl ygt­nin­ge­kri­sen har i sig selv næ­ret tviv­len. (...) Det har eft er­ladt DK med et tvivl­s­omt in­ter­na­tio­nalt ry som en na­tion, der åben­bart har nok i sig selv, og som selv de mest nød­sted­te men­ne­sker fl yg­ter fra.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.