Dan­ske ho­tel­pri­ser op - ned i Nor­ge og Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

Det er ble­vet dy­re­re at bo på ho­tel i Dan­mark. Det vi­ser Ho­tel. coms år­li­ge pri­sin­deks. Fem pct. dy­re­re til i snit 979 kr. for et ho­tel­væ­rel­se, som dan­sker­ne har be­talt i før­ste halv­del af i år, sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. I sam­me pe­ri­o­de er pri­sen fal­det syv pct. i Nor­ge til 960 kr. og fal­det ni pct. i Sve­ri­ge til 857 kr. i gen­nem­snit.

er den of­fi ci­el­le dan­ske fat­tig­doms­græn­se - end­nu. For i går be­bu­de­de so­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann ( V) at fat­tig­doms­græn­sen skal af­skaff es. Ma­j­brit Ber­lau, for­mand i Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning, er forun­dret: » Med fat­tig­doms­græn­sen kan man må­le eff ek­ten af nye reg­ler, « si­ger hun. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.