Dron­nin­gen bag årets ju­le­mær­ke

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Ploug Lil­mo­es Hvor­dan årets ju­le­mær­ke kom­mer til at se ud, er end­nu for tid­ligt at si­ge, men mandag blev nav­net på årets kunst­ner af­slø­ret. Dron­ning Mar­gret­he har sagt ja til at ud­for­me årets mær­ke. Hvor­dan mær­ket, der vil pry­de årets ju­le­kort, en­der med at se ud, af­slø­res først på Kø­ben­havns Rå­d­hus ons­dag 28. ok­to­ber.

Her løft er Dron­nin­gen som kunst­ner og kron­prin­ses­se Mary som pro­tek­tor for Ju­le­mær­ke­fon­den slø­ret for det visu­el­le ud­tryk i mær­ket, som kan kø- bes lan­det over fra 29. ok­to­ber.

Før­ste ju­le­mær­ke blev sendt på ga­den i 1904, og i år er det præ­cis 150 år si­den, at mær­kets bag­mand - Ei­nar Hol­bøll - blev født.

» Vi er rig­tig gla­de og tak­nem­me­li­ge for, at H. M. Dron­nin­gen har sagt ja til at ud­for­me det­te års ju­le­mær­ke. Vi kan ik­ke fo­re­stil­le os en bed­re må­de at fejre Ei­nar Hol­bøll på. Hans idé har gen­nem åre­ne be­ty­det hjælp til me­re end 75.000 børn i Dan­mark, « si­ger Ju­le­mær­ke­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Ravn Jen­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Det er tred­je gang, at dron­ning Mar­gret­he ud­for­mer ju­le­mær­ket. Før­ste gang var i 1970, og i 2003 stod hun bag mær­ke num­mer 100.

Pen­ge­ne fra ju­le­mær­kesal­get går til at dri­ve de fi re dan­ske ju­le­mær­ke­hjem, som hvert år hjæl­per hund­red­vis af børn med at ta­ck­le pro­ble­mer som mob­ning og en­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.