Sted­far sig­tet for drabs­for­søg på tre- årig

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested BNB

VOLD En 45- årig mand fra Hjør­ring er ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fi re uger for at ha­ve ud­sat sin kun tre år gam­le sted­s­øn for grov vold. Det af­gjor­de Ret­ten i Hjør­ring mandag for­mid­dag.

Man­den er sig­tet for drabs­for­søg og grov vold. Han næg­ter sig skyl­dig, men pro­teste­re­de ik­ke mod va­re­tægts­fængs­lin­gen.

Sted­fa­ren hav­de i søn­dags væ­ret ale­ne hjem­me med den lil­le dreng, mens bar­nets mor var ude for at hand­le med sit æld­ste barn.

Da mo­de­ren kom hjem, fandt hun sted­fa­ren på ba­de­væ­rel­set, hvor han holdt den lil­le dreng fast, mens han for­søg­te at tør­re blod af bar­net. Sted­fa­ren for­lod kort eft er hjem­met, og mo­de­ren kun­ne kon­sta­te­re, at der var ty­de­li­ge tegn på, at bar­net hav­de væ­ret ud­sat for vold.

Blandt an­det var dren­gen hæ­vet og for­slå­et i an­sig­tet, hav­de tryk­mær­ker på hal­sen og sår fl ere ste­der på krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.