FAKTA

BT - - NYHEDER -

40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard blev dræbt med ad­skil­li­ge kniv­stik i ven­stre si­de af bry­stet om af­te­nen 8. ok­to­ber sid­ste år, da hun lå og sov i sit hjem lidt uden for den nord­jy­ske sta­tions­by Kvis­sel. I sid­ste uge blev Ti­ne Rømer Hol­te­gaards 16- åri­ge dat­ter, Lisa Borch, og dat­te­rens 29- åri­ge ven, Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah, der ik­ke er dansk stats­bor­ger, kendt skyl­di­ge i at ha­ve stuk­ket Ti­ne Rømer Hol­te­gaard ihjel. Lisa Borch blev i går idømt ni års fængsel for drab, mens Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah blev idømt 13 års fængsel samt ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.