Olie­pri­ser­ne styrt­dyk­ker

BT - - NYHEDER -

• Der er ik­ke me­get at smi­le over i ver­dens olie­eks­por­te­ren­de lan­de. Pri­sen på olie ba­re dyk­ker og dyk­ker og er nu me­re end hal­ve­ret over det se­ne­ste år. En tøn­de råo­lie ko­ste­de mandag mor­gen om­kring 44,5 dol­lar mod 91 dol­lar midt i sep­tem­ber sid­ste år. For Nor­ge er pris­pres­set ka­ta­stro­falt. Næ­sten 24.000 per­so­ner har mi­stet de­res job i den nor­ske olie­bran­che det se­ne­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.