STATS­LØ­SE­KON­VEN­TIO­NEN

BT - - NYHEDER -

Lov­tek­sten: Sta­ten er for­plig­tet til så vidt mu­ligt at let­te de stats­lø­se per­so­ners op­ta­gel­se i sam­fun­det og ad­gang til stats­bor­ger­skab. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt: » Det er en palæsti­nen­ser- kon­ven­tion. Det er ut­ro­lig pi­n­ag­tigt at se, hvor­dan nog­le af dem, der har få­et stats­bor­ger­skab, har væ­ret dybt, dybt kri­mi­nel­le og slet ik­ke fø­ler sig som dan­ske. « Fo­to: Bri­an Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.