FRANKRIG

BT - - NYHEDER -

Det kan bli­ve nød­ven­digt for Frankrig at fo­re­ta­ge luft an­greb mod Is­la­misk Stat i Sy­ri­en. Så­dan lød mel­din­gen fra den fran­ske præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de i går til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Præ­si­den­ten un­der­stre­ge­de , at det bå­de var Frank­rigs in­ter­na­tio­na­le for­plig­ti­gel­ser, men og­så lan­dets in­den­rigs­po­li­ti­ske sik­ker­hed, som fi k ham til at over­ve­je luft an­greb i Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.