Kop­te­re mod turi­ster i ør­ke­nen

BT - - NYHEDER - Det egyp­ti­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um

’’ Ved en fejl an­greb de fi re fi rhjul­struk­ne kø­re­tø­jer

Iføl­ge en er­klæ­ring fra det egyp­ti­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um var po­li­ti og sik­ker­heds­styr­ker på jagt eft er ter­r­o­ri­ster, da de stød­te på turi­ster­ne i et af­spær­ret mi­li­tær­om­rå­de, hvor de iføl­ge mi­ni­ste­ri­et ik­ke bur­de ha­ve be­fun­det sig.

Mi­ni­ste­ri­et be­teg­ner turi­ster­nes til­ste­de­væ­rel­se i om­rå­det som ’ il­le­gal’.

’ En fæl­les styr­ke be­stå­en­de af po­li­ti og mi­li­tær jag­te­de ter­r­o­ri­ster i et oa­se­om­rå­de i ørk­nen i den ve­st­li­ge del af lan­det, da de ved en fejl an­greb fi re fi rhjul­struk­ne kø­re­tø­jer, der til­hør­te en me­xi­cansk turist­grup­pe’, hed­der det i er­klæ­rin­gen fra mi­ni­ste­ri­et. For­lan­ger un­der­sø­gel­se Den enor­me ve­st­li­ge ør­ken er po­pu­lær blandt turi­ster, men og­så et yn­det gem­me­sted for mi­li­tan­te op­rørs­grup­per.

De sår­e­de er ble­vet bragt til ho­spi­ta­let, og en un­der­sø­gel­se af epi­so­den er sat i gang.

Me­xi­cos præ­si­dent En­rique Pe­na Nie­to har for­dømt epi­so­den og for­langt en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se fra den egyp­ti­ske re­ge­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.