MA­LAY­SIA

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti i Ma­lay­sia har an­holdt tre per­so­ner, som mistæn­kes for at ha­ve for­bin­del­se til sid­ste må­neds ter­r­or­bom­be i Bang­kok, der ko­ste­de 20 men­ne­sker li­vet. Det dre­jer sig iføl­ge Reu­ters om to ma­la­jer - en mand og en kvin­de - samt en paki­stansk mand. Den ho­ved­mistænk­te bom­be­mand, som er ble­vet fi lmet af over­våg­nings­ka­me­ra­er, er fort­sat på fri fod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.