AF­G­HA­NI­STAN

BT - - NYHEDER -

Op mod 400 fan­ger er fl yg­tet, eft er Ta­le­ban- kri­ge­re nat­ten til i går an­greb et fængsel i den af­g­han­ske by Gha­z­ni med selv­mord­s­bom­ber. En repor­ter fra nyheds­bu­reau­et Reu­ters, der er på ste­det, har set li­ge­ne af to mænd, der til­sy­ne­la­den­de har de­to­ne­ret bom­ber. Des­u­den har an­gri­ber­ne brugt en bil­bom­be til at øde­læg­ge fængs­lets ho­ve­d­ind­gang. Vi­ce­g­u­ver­nør Mo­ham­med Ali Ah­ma­di op­ly­ser, at 352 fan­ger fl yg­te­de , her­i­blandt 150 ta­le­ba­ne­re. Syv Ta­le­ban- kri­ge­re og fi re sol­da­ter blev dræbt, op­ly­ser han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.