Ra­diovært hi­ver Tay­l­or Swift i ret­ten

BT - - KULTUR - Ida Bor­cher­sen Hansen Gaff a

NUMSESAG Tid­li­ge­re ra­diovært David Mu­el­ler fra den ame­ri­kan­ske by Den­ver har an­søgt om en rets­sag imod Tay­l­or Swift .

For to år si­den blev han nem- lig fy­ret, på bag­grund af en an­kla­ge for at ha­ve rørt ved san­ge­r­in­dens num­se, hvil­ket han me­ner ik­ke ske­te.

Men hvad ske­te der så? Jo, iføl­ge ra­diovær­ten skul­le han og hans kæ­re­ste til kon­cert med Swift og fi k ta­get et bil­le­de sam­men med hen­de. Bag­eft er gav han Swift hån­den og for­lod fo­to­om­rå­det.

Lidt eft er kom san­ge­r­in­dens bo­dygu­ard, og ra­diovær­ten og kæ­re­sten blev fulgt ud og band­lyst for al­tid til hen­des kon­cer­ter, iføl­ge NME. End­te lyk­ke­ligt Og vi ved al­le, at man ik­ke skal læg­ge sig ud med Tay­l­or Swift .

Sid­ste år var det Spo­ti­fy, der vold­te pro­ble­mer, og tid­li­ge­re på året var det Ap­ple Mu­sic som ik­ke vil­le be­ta­le, men den sag end­te lyk­ke­ligt på grund af san­ge­r­in­den.

I ra­diovær­tens sag er in­tet af­gjort. Og om der bli­ver en rets­sag el­ler ej, må vi ven­te at se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.