Ham­mer­slag

BT - - TV -

LIVS­STIL "Ham­mer­slag" star­ter i det syd­li­ge Djursland, nær­me­re be­stemt i Sta­brand. Her skal ejen­doms­mæg­ler­ne gæt­te pri­sen på en me­get spe­ci­el bo­lig med mas­ser af dan­marks­hi­sto­rie. DR1 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.