3x

BT - - TV -

Ca­meron Di­az. I DI­NE SKO Den uansvar­li­ge Mag­gie og den an­svars­ful­de Ro­se har al­drig haft et nemt for­hold, men da Mag­gie sco­rer sin søsters kæ­re­ste, bry­der de en­de­gyl­digt med hin­an­den. Så kom­mer de­res ukend­te bed­ste­mor imid­ler­tid på ba­nen. SKUMRINGSTIMEN Julia har le­vet i 21 år med skyld­fø­lel­se over sin søns for­svin­den. Snart væk­kes gam­le sand­he­der og løg­ne til li­ve.

Kl. 21.00

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.