3x

BT - - TV -

Ja­son Stat­ham. TRANS­POR­TER 3 Den hand­le­kraft ige le­jes­vend Frank Martin bli­ver hy­ret til et job, han ik­ke kan af­slå – for hvis han gør, vil det ko­ste ham li­vet. En mi­ni­ster­dat­ter er ble­vet kid­nap­pet, og Frank skal trans­por­te­re hen­de fra by til by. ME­TRO I for­bin­del­se med en ud­byg­ning af me­tro­en i Moskva rev­ner en væg i en me­tro­tun­nel mel­lem to sta­tio­ner, og vand strøm­mer ind ...

Kl. 21.50

Kl. 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.