OB- kol­laps mod bund­hol­det

BT - - SPORTEN -

Es­b­jerg fB har, si­den man 10. au­gust fy­re­de Ni­els Fre­de­rik­sen, ledt med lys og lyg­te eft er en ny ch­eft ræ­ner. Men hvor­for fa­stan­sæt­ter den ve­stjy­ske Su­per­liga- klub ik­ke ba­re vi­kar- duo­en Mi­cha­el Pe­der­sen og Lars Sø­ren­sen? Med sej­ren på 4- 2 over OB er de eft er Es­b­jergs vak­len­de sæ­son­start ube­sej­ret i job­bet og har med ot­te po­int i fi re kam­pe få­et ret­tet sku­den op.

Al­le­re­de eft er 59 se­kun­ders spil lå bol­den i OB- må­lets net­ma­sker, da Ro­bin Sö­der fra ud­kan­ten af straff es­parks­fel­tet ka­no­ne­re­de bol­den i mål. Ni­cki Bil­le Ni­el­sen, Vi­ctor Páls­son og Kevin Mensah gjor­de det til 4- 0 på godt en halv ti­me, in­den Ken­neth Zo­ho­re før pau­sen re­du­ce­re­de til 1- 4.

I an­den halv­leg lyk­ke­des det for OB at få skabt lidt spæn­ding om re­sul­ta­tet, da Mo­ha­med El Ma­kri­ni re­du­ce­re­de til 2- 4, og hvor så­vel Ken­neth Zo­ho­re som Mat­hi­as Gre­ve hav­de kva­li­fi ce­re­de af­slut­nings­for­søg.

Men til fl er­tal­let af de 5.329 til­sku­e­res store til­freds­hed spil­le­de Es­b­jerg- mand­ska­bet sæ­so­nens blot an­den sejr i hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.