At mi­ste et ynd­lings­hold

BT - - SPORTEN -

» Jeg ved godt, at folk ik­ke tror på det, men jeg hol­der ik­ke med no­gen. Når man har væ­ret så man­ge år i bran­chen, en­der man der, hvor man sy­nes om dem, der be­hand­ler en godt. Me­re end at hol­de med no­gen går der sym­pa­ti i den. Jeg var jo Bar­ce­lo­na- fan helt tilbage fra, da jeg var 10- 11 år gam­mel, og Al­lan Si­mon­sen spil­le­de i klub­ben. Jeg hol­der sta­dig me­get af de­res fod­bold­fi­lo­so­fi, men Bar­ce­lo­na er ik­ke no­gen sær­lig nem klub at ar­bej­de med. Så i for­hold til sym­pa­tien, er det må­ske af­ta­get lidt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.