At ven­de ryg­gen til spil­le­re i mixed zo­ne

BT - - SPORTEN -

» Jeg bri­e­fer dem al­tid. Jeg spør­ger al­tid dem, som jeg ik­ke ved i for­vej­en, om de kan en­gelsk. Det er der rig­tig man­ge, der ik­ke kan i Spa­ni­en og Ita­li­en. Jeg for­tæl­ler dem, at jeg stil­ler spørgs­må­let på spansk, og så ven­der jeg mig rundt og over­sæt­ter sva­ret til dansk. ’ Så må du ik­ke lø­be din vej! Jeg stil­ler me­re end et spørgs­mål’. Det er nog­le, der him­ler lidt med øj­ne­ne, og så er der an­dre, der tror, det er løgn, at man kan ta­le et sprog som dansk. Men jeg har al­drig op­le­vet en spil­ler el­ler træ­ner bli­ve ty­de­ligt ir­ri­te­ret over det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.