Det svæ­re ved at si­mul­tan- over­sæt­te

BT - - SPORTEN -

» Der har væ­ret gan­ge, hvor jeg er gå­et kold og har skjult det. Hvor jeg sim­pelt­hen ik­ke kun­ne hu­ske, hvad der var ble­vet sagt. Så har jeg væ­ret nødt til at sju­s­se mig igen­nem og hå­be på, at sva­ret ik­ke var så ori­gi­nalt, haha. Jeg me­ner, at vi har en kort­tids­hukom­mel­se på seks se­kun­der. Og jeg står der og skal si­mul­tan­tol­ke et svar på 30 se­kun­der uden blok. Det kan jeg ik­ke gø­re or­dret. Så det bli­ver en op­sum­me­ring, og jeg prø­ver at lag­re de vig­ti­ge ord, som spil­le­ren nu si­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.