MORGENDAGE

BT - - SPORTEN - STJER­NESKUD Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Fotomontage: Reu­ters, AFP, EPA og Iris

Du ken­der Lio­nel Mes­si, Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ney­mar. Men hvad stil­ler du op, når de stør­ste stjer­ner ik­ke li­ge er blandt ak­tø­rer­ne i midt­u­gens fe­de­ste kamp? Champions League er stjer­ne­him­len i fod­bol­dens uni­vers. De stør­ste lys er al­le­re­de kendt af al­le, men der bli­ver og­så tændt nye gni­ster i den store tur­ne­ring, hvor Lu­is Suárez, Tho­mas Mül­ler og Zla­tan Ibra­him­ovic og­så en­gang ba­re var un­ge og uprø­ve­de.

Her er syv af de kom­men­de Champions League- stjer­ner, som du kan glæ­de dig til at føl­ge i skyg­gen af de stør­ste. De er un­ge, de er hur­ti­ge, og de har nog­le skæ­ve hi­sto­ri­er.

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.