Ha­kan Cal­ha­nog­lu

BT - - SPORTEN - 21 år, off en­siv midt­ba­ne­spil­ler, Bay­er Le­ver­ku­sen

Den ty sk­fød­te ty rker er li­ge nu en af spil­lets al­ler­stør­ste fris­parks­spe­ci­a­li­ster. Nog­le vil må­ske hu­ske ham fra Champions Le­agu­e­kva­li­fi ka­tions­kam­pe­ne for et år si­den, da han var pro­fi len for Le­ver­ku­sen mod FC København. An­dre ( spe­ci­elt må­l­mæn­de­ne i Bun­des­liga­en) ken­der Cal­ha­nog­lu for at væ­re en mand, der kan sco­re fris­park fra al­le ste­der på ba­nen. Og­så fra mid­tercirk­len. Uden for ba­nen er han nok mest kendt for sam­men med lands­holdskam­me­ra­ten Ömer Top­rak at bli­ve tru­et med en pi­stol på de­res ho­tel­væ­rel­se af en tred­je lands­holdskam­me­rat. Gök­han Töre hav­de fun­det ud af, at Top­raks ven da­te­de Töres eks­kæ­re­ste, og det var Töre alt­så ik­ke vold­somt glad for. Hans eft er­navn ud­ta­les i øv­rigt ’ Tjal­ha­no­lu’ med tryk på ’ o’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.