Án­gel Cor­rea

BT - - SPORTEN - 20 år, an­gri­ber, At­léti­co Madrid

Hi­sto­ri­en om Án­gel Cor­rea er ut­ro­lig. Han blev ud­skre­get som et kæm­pe­ta­lent, da han for den ar­gen­tin­ske stor­klub San Loren­zo hver uge vi­ste sin me­get hak­ken­de, sla­lom­lig­nen­de drib­lestil frem. Cor­rea kom­mer ud af sam­me stø­be­form som Car­los Te­vez og Ser­gio Agüero. Lil­le og kom­pakt. Han var god i Ar­gen­ti­na. Så god, at At­léti­co Madrid køb­te ham for et år si­den. Læ­ge­tjek­ket skul­le ba­re li­ge over­stås. Ba­re li­ge. For det vi­ste sig un­der læ­ge­tjek­ket, at Cor­rea hav­de en tu­mor i hjer­tet, som skul­le fj er­nes. Det blev den kort eft er, og et år se­ne­re stod At­léti­co Madrid igen klar til at kø­be ham. Uden at be­de om no­get af­slag i pri­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.