Paulo Dy­ba­la

BT - - SPORTEN - 21 år, an­gri­ber, Ju­ven­tus

Pa­ler­mo kan for­me sy­da­me­ri­ka­ne­re og spe­ci­elt de off en­si­ve. Dy­ba­la kom­mer i slip­strøm­men på Edin­son Ca­va­ni og Javi­er Pa­sto­re, og han har nu ta­get over for Car­los Te­vez i Ju­ven­tus. Men så­dan hav­de få si­ci­li­a­ne­re gæt­tet det, da han kom til Pa­ler­mo fra In­sti­tu­to. De kald­te ham ’ Knæg­ten’ på grund af det un­ge ud­se­en­de. Tre år se­ne­re hav­de de ta­get hans ori­gi­na­le kæ­le­navn, ’ Ju­vel­en’, til sig. Dy­ba­la er lyn­hur­tig med bol­den for­an de kor­te ben. Han er ik­ke en tri­ck- spil­ler med vil­de fi nter, men han over­ser al­drig en mu­lig­hed for at la­ve en tun­nel på mod­stan­der­ne. Og så er hans ven­stre­ben nær­mest ra­dar- præ­cist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.