ENS STJER­NER Héctor Bel­le­rin,

BT - - SPORTEN - 20 år, høj­re ba­ck, Ar­se­nal

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015 Theo Walcott er hur­tig, men han er ba­re ik­ke den hur­tig­ste mand i Ar­se­nal. For med en 40 me­ter- sprint på 4,78 se­kun­der slog Bel­le­rin for an­den gang sin hold­kam­me­rat i kam­pen om at væ­re den hur­tig­ste. Og det er ik­ke kun her, han fru­stre­rer de æl­dre med­spil­le­re. I star­top­stil­lin­gen har den un­ge spa­ni­er ta­get plad­sen fra Mat­hieu De­bu­chy, som el­lers var købt ind som første­mand til høj­re ba­ck. Det er især det hur­ti­ge an­trit, der er den store sty rke for 20- åri­ge Bel­le­rin, som rej­ste fra Bar­ce­lo­nas be­røm­te La Ma­sia- ung­domsa­ka­de­mi som ba­re 16- årig. Der­for er pas­nings­spil­let na­tur­lig­vis og­så ve­l­ud­vik­let, selv om det må væ­re svært med så hur­ti­ge fød­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.