Doug­las Cos­ta

BT - - SPORTEN - 24 år, kant­spil­ler, Bay­ern Mün­chen

Bra­si­li­a­ne­ren kan al­le de tri­cks, som man øve­de sig på i går­den, men som man al­drig helt lyk­ke­des med. Og han kan udføre dem på al­le­rø­ver­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau. I Bay­erns 3- 0- sejr over Le­ver­ku­sen blev det selv for me­get for hold­kam­me­ra­ten Arj­en Rob­ben, der men­te, at ’ det hø­rer til i et cir­kus’. Det er store ord fra en kant­spil­ler, der al­drig selv har væ­ret kendt for at afl eve­re bol­den på sin før­ste be­rø­ring. Men den tid­li­ge­re Shakh­tar Do­netskpro­fi l har fan­se­ne og træ­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la på sin si­de. Og han bli­ver en mund­fuld fod­bold­guf for al­le, der fi nder kær­lig­hed i ’ det smuk­ke spil’, og som fo­rel­ske­de sig i Ro­nal­din­hos le­gen­de til­gang til spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.