Mo­ha­med Sa­lah

BT - - SPORTEN - 23 år, an­gri­ber, Ro­ma

Nor­malt sam­men­lig­ner man fod­bold­spil­le­re med tid­li­ge­re fod­bold­spil­le­re, men i Sa­la­hs til­fæl­de gi­ver det bed­re me­ning at sam­men­lig­ne med teg­ne­fi lms­fi gu­ren Hjul­ben. Der fi ndes få så hur­ti­ge fod­bold­spil­le­re med bol­den, og det fi k Mourin­ho til at hen­te egyp­te­ren til Chel­sea fra Ba­sel i ja­nu­ar 2014. Et halvt år se­ne­re blev han dog sendt til Fi­o­ren­ti­na på et le­je­op­hold i 18 må­ne­der – el­ler det tro­e­de Fi­o­ren­ti­na i hvert fald. For eft er et halvt år med ni mål i 16 kam­pe men­te Sa­lah ik­ke, at han skul­le væ­re der læn­ge­re. Det var der mas­ser af util­freds­hed med i Fi­ren­ze, men de må nø­jes med at få be­søg af ham, når Ro­ma kom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.