FCK ærg­rer sig over bil­letsag

BT - - SPORTEN -

BRØNDBY HAR BE­GRÆN­SET

sal­get af bil­let­ter til FC Kø­ben­havn­fans til de to holds ind­byr­des op­gør på Brøndby Sta­dion 27. sep­tem­ber. I de se­ne­re år har det væ­ret så­dan, at FCKs fans fik he­le det ne­der­ste af­snit bag det ene mål. Det har be­ty­det, at det øver­ste af­snit har stå­et tomt af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger. Men til kam­pen 27. sep­tem­ber vil FCK kun få til­delt det ’ nor­ma­le’ ude­ba­ne­af­snit med plads til 1.400 til­sku­e­re. » Vi har no­te­ret os, at Brøndby gør det på den her må­de. Det, sy­nes vi selv­føl­ge­lig, er ær­ger­ligt, da vi jo har rig­tigt man­ge fans, der ger­ne vil ind at se kam­pen, men det er de­res be­slut­ning, « si­ger An­ders Hørs­holt til BT. FCK har ik­ke ta­get stil­ling til, om klub­ben vil skæ­re i an­tal­let af Brøndby- fans til den kamp.

BNB

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.