Fle­re FIFA- folk er i sø­ge­ly­set

BT - - SPORTEN -

14 TOP­FOLK I

FIFA blev tid­li­ge­re på året ar­re­ste­ret og an­kla­get for kor­rup­tion. Men der kan bli­ve fle­re in­vol­ve­ret, ef­ter­hån­den som ef­ter­for­sker­ne når til bunds i det om­fat­ten­de ma­te­ri­a­le, si­ger USAs ju­stits­mi­ni­ster, Lo­ret­ta Lynch, iføl­ge BBC. Lynch vil dog hver­ken be­el­ler af­kræf­te, om Sepp Blat­ter er gen­stand for efterforskning. FIFA væl­ger ny præ­si­dent på en ek­stra­or­di­nær kon­gres til fe­bru­ar.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.