Ro­nal­do slår Mes­si som CL- top­sco­rer

BT - - SPORTEN -

Tirs­dag sky­des Champions League sæ­so­nen 2015/ 2016 igang, og kam­pen om at bli­ve tur­ne­rin­gens top­sco­rer lig­ner end­nu en­gang et op­gør mel­lem de to su­per­stjer­ner Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do har de se­ne­ste tre sæ­so­ner væ­ret top­sco­rer i Champions League, og spør­ger man book­ma­ker­ne, så kom­mer det til at ske igen.

Så­le­des står po­rtu­gi­se­ren i odds om­kring 3,75 de fl este ste­der, mens man får op imod 4,50 på den evi­ge ri­val Lio­nel Mes­si fra Bar­ce­lo­na.

» Ale­ne i we­e­ken­den ban­ke­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do fem kas­ser ind imod Espanyol, så må­l­for­men har han ramt helt rig­tigt. Der­u­d­over mø­der Re­al Madrid blandt an­det Mal­mø to gan­ge i grup­pe­spil­let, hvil­ket øger Ro­nal­dos mu­lig­he­der for at gå mål- amok, « for­tæl­ler od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.