1,62

BT - - SPORTEN -

Se­vil­la har ik­ke helt få­et den for­ven­te­de start på sæ­so­nen, men har og­så haft hård mod­stand. Nu gæl­der det et hold, man bør slå uden stør­re pro­ble­mer. Mön­cheng­lad­bach har væ­ret elen­di­ge i Bun­des­liga­en og lig­ger sidst, og til det­te op­gør har man store de­fen­si­ven pro­ble­mer med Álva­ro Domíngu­ez og an­fø­rer Martin Stran­zl ude med ska­der, mens den de­fen­si­ve midt­ba­ne­mand Gra­nit Xha­ra har ka­ran­tæ­ne. Uden dem er det me­get svært at se, hvor­dan de ty ske gæ­ster skal over­ra­ske - selv om Se­vil­la selv mang­ler et par for­svars­spil­le­re.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.